DROGA-MENDEKOTASUNAREN PREBENTZIOA ETA JOKABIDE ARRISKISUAK

Jokabide arazoak dituzten gazteek -hala nola eskola porrota, familiako gatazkak, delinkuentzia edo droga kontsumoa- edo haien familiek doako udal zerbitzua dute, haiei psikologiaren eta hezkuntzaren aldetik laguntza eta biderapena emateko.

Hartzaileak:

  • 14 eta 21 urte bitarteko adina duten sexu bietako nerabeak, jokabide arriskutsua dutenak.
  • Laguntza edo biderapena eskatzen duten nerabeen familiakoak edo arduradunak.
  • Ikastetxeak edo, nerabeekin harremanetan izanik, arrazoi profesionalak edo pertsonalak direla-eta biderapena bilatzen dutenak.

 

Udal zerbitzuaren laguntza izateko hiru modu ezberdin daude: