Servicii sociale

Primăria din Getxo dispune de Servicii Sociale care intervin în legătură cu persoanele, familiile şi diversele colective pentru satisfacerea nevoilor stricte în legătură cu: informarea, abilităţile sociale, autonomia fizică şi psihică, relaţii de convieţuire, formare, muncă, nivel economic, locuinţă şi implicare socială.

Sunt servicii destinate tuturor celor care locuiesc în municipiul Barakaldo, fie ele înscrise în Registrul de evidenţă a populaţiei sau nu, indiferent de cetăţenie şi indiferent dacă deţin sau un autorizaţia de rezidenţă.

Accesul se realizează prin intermediul Serviciilor Sociale locale din Andra Mari, Algorta-Neguri şi Romo, care primesc personal sau telefonic pe cei care se adresează pentru prima dată Serviciilor Sociale municipale.

Într-o primă întâlnire se oferă informare şi îndrumare şi se face o evaluare iniţială a cazului. Dacă este necesar, consilierea poate continua pe o perioadă mai îndelungată. Solicitantului îi va fi desemnat un lucrător social care îl va asista pe toată durata până la rezolvarea problemei.

Funcţii:

 • Informare, evaluare şi îndrumare privind drepturile şi resursele sociale existente.
 • Elaborare de planuri de intervenţie individuale şi familiale adecvate fiecărei persoane sau familii pentru îmbunătăţirea situaţiei psiho-sociale a acesteia.
 • Intervenire în situaţiile de lipsă de protecţie, existenţa riscului, rele tratamente şi / sau abandon în favoarea oricărei persoane (femei, copii, bătrâni sau altele).
 • Prestare de servicii de ajutorare la domiciliului persoanei interesate.
 • Derularea de programe de intervenţie orientate spre integrarea socială a persoanelor, familiilor şi grupurilor, cu accent prioritar pe prevenirea marginalizării.
 • Realizarea de programe de sensibilizare şi de stimulare a participării.
 • Efectuarea formalităţilor cu privire la acordarea ajutoarelor respective.
 • Studierea necesităţilor sociale ale municipiului, în vederea gestionării şi / sau obţinerii resurselor necesare.

 

Resurse şi programe

 • Consiliere individuală acordată de către un profesionist.
 • Planuri de intervenţie şi / sau de comun acord cu persoana interesată.
 • Programe de inserţie socială ţi laborală.
 • Prestaţii economice.
 • Consiliere juridică generală.
 • Echipă de Intervenţie Socio-educativă: educatori sociali (la nivelul familiilor şi în viaţa de zi cu zi a tinerilor).
 • Sprijin şcolar.
 • Sprijin Psihologic.
 • Serviciu de Ajutor la Domiciliu.
 • Asistenţă directă la domiciliu pentru familiile care au probleme în realizarea activităţilor de zi cu zi.
 • Serviciu de însoţitor pentru persoane în vârstă.
 • Teleasistenţă.
 • Centre de zi pentru persoane peste 60 de ani care au nevoie de ajutor pentru realizarea activităţilor de zi cu zi.
 • Cămine de bătrâni.
 • Apartamente patronate de serviciile sociale pentru persoane peste 60 de ani.

 

Serviciile Sociale din Getxo din dorinţa de a-şi îmbunătăţi permanent activitatea şi de a se adapta la necesităţile colectivelor cu specific propriu dispun de personal tehnic care se străduieşte să dezvolte politicile municipale în materie de: