Immigrazio eta Kultura artekotasun Unitatea

2004. urtetik, Getxok langile tekniko espezializatuak dauzka Immigrazio eta Kultura artekotasun Unitatean. Egungo organigraman Esku-hartze Komunitarioaren Saila – Gizarte Kohesioko Arloa atxiki da. Honako funtzio hauek dauzka:

  • Kultura-aniztasuna kudeatzeko udal-plangintza bultzatzea.
  • Udalaren arloetako plan, programa, baliabide eta zerbitzuetan kultura artekotasunaren ikuspegia kontuan har dezaten sustatzea.
  • Errealitate soziala diagnostikatzea kultura arteko ikuspuntutik (Tokiko Immigrazio Behatokiaren bitartez edo udaleko arloek sustatutako beste ikerlanetan parte hartuz).
  • Migratutako pertsonei eta errefuxiatuei harrera egiteko berariazko programak ezarri eta sustatzea.
  • Kultura arteko bizikidetasunari eta arrazismoaren prebentzioari buruz sentsibilizatzeko ekintzak burutzea herritarren nahiz hezkuntzaren esparruetan.
  • Elkarte-sarea sendotzea eta parte-hartze soziala sustatzea immigrazioaren esparruan nahiz etorkinei eman beharreko laguntzaren arloan.
  • Immigrazioaren eta kultura artekotasunaren esparruan udalerrian esku hartzen duten erakundeekin (hezkuntzan, osasunean, lanean eta beste alor batzuetan) eta sareekin (udal-sareak eta udalez gaindikoak) koordinazioan aritzea.