Permisul de Conducere

Şofarea fără permis de conducere oficial, în Comunitatea Autonoma Bască este considerat un delict.

Odată ce se intră în posesia Autorizatiei de Rezidenţă mai rămân şase luni în care se poate folosi permisul de conducere din ţara de origine.

După trecerea acestui termen, va trebui să se obţină permisul de conducere spaniol, cu o verificare prealabilă a condiţiilor şi după trecerea probelor corespunzătoare: examen teoretic şi practic.

Nu trebuie să dea examen titularii permiselor de conducere emise de către statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein).

Pot fi preschimbate, de asemenea, permisele de conducere emise într-o serie de ţări necomunitare. În acest scop, posesorul permisului trebuie să dispună de autorizaţie de rezidenţă, de rezidenţă şi muncă sau de şedere pentru studii în vigoare. Pot preschimba carnetul, fără examen, cetăţenii următoarelor ţări :

 • Andora
 • Algeria
 • Argentina
 • Bolivia
 • Brazilia
 • Chile
 • Columbia
 • Corea de Sud
 • Costa Rica
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Filipine
 • Guatemala
 • Japonia
 • Macedonia
 • Maroc
 • Monaco
 • Nicaragua
 • Noua Zeelandă
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Regatul Unit și Irlanda de Nord
 • Republica Dominicană
 • Serbia
 • Elveţia
 • Tunisia
 • Turcia
 • Ucraina
 • Uruguay

 

Documentele necesare pentru preschimbare

 • Cerere formular tip care se eliberează la Direcţiile Provinciale de Trafic.
 • Copia documentului naţional de identitate, paşaportul sau cardul de rezident în vigoare. Trebuie prezentate documentele originale, urmând ca acestea să fie restituite titularului după verificarea autenticităţii lor.
 • Referat de aptitudine psiho-fizică, eliberat de un Centru de Control Medical pentru Conducătorii Auto autorizat în Bizkaia, dacă solicitarea se face în aceasta provincie, cu o fotografie recentă a solicitantului.
 • Două fotografii recente, de 32 x 25 mm.
 • Declaraţie că nu i s-a interzis, prin hotarâre judecatoreasca, dreptul de a conduce vehicule cu motor si motorete, si nici supus unei opriri sau suspendari al carnetului pe care-l poseda.
 • Declaraţie că nu este titularul altui permis sau licenţă de conducere, eliberat în Spania sau în altă ţară comunitară, din aceeaşi categorie ca cel solicitat.
 • Declaraţia titularului în care îşi asumă responsabilitatea pentru autenticitatea şi valabilitatea permisului.
 • Permisul care se doreşte a fi schimbat şi copie xerox după acesta.
 • Taxa legală stabilită.

Unde?

Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, solicitarea unui permis nou sau preschimbarea permisului cei interesaţi se vor adresa la:

Biroul Provincial de Trafic Bizkaia

Informaţii suplimentare

Programare (anticipată)