Informaţii privind consumul

Oricare persoană care locuieşte în municipiul Getxo şi care cumpără, foloseşte sau se bucură de un bun sau de un serviciu se poate adresa Oficiului Municipal de Informare a Cumpărătorului (OMIC) care este un serviciu gratuit pe care Primăria îl pune la dispoziţie pentru a-i proteja drepturile în calitate de consumator.

Printre aceste drepturi se numără protecţia contra riscurilor pentru sănătate, protecţia intereselor economice şi sociale, protecţia juridică, administrativă sau tehnică şi plata de despăgubiri şi indemnizaţii pentru daunele şi prejudiciile suferite, precum şi informarea şi educarea în materie de consum, reprezentare, consultare şi participare în problemele care vă afectează pentru apărarea intereselor voastre şi al folosirii celor două limbi oficiale.

OMIC acordă asistenţă persoanelor consumatoare prin:

  • Informarea în materie de consum cu privire la: servicii telefonice, locuinţă, asigurări, servicii bancare, "produsele miraculoase", serviciile la domiciliu, călătorii, servicii de furnizare utilităţi, asistenţă tehnică, automobile.
  • Informarea privind drepturile consumatorilor şi a căilor de soluţionare a nemulţumirilor şi reclamaţiilor acestora cu privire la produsele şi serviciile contractate, precum şi medierea sau arbitrajul.
  • Informarea asupra altor organisme din domeniul consumului.