REGLEMENTAREA REZIDENŢEI

Referitor la rezidenţa în Spania, distingem două tipuri de regimuri. Primul este regimul comunitar în care intră majoritatea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Cetăţenii celorlalte ţări intră sub incidenţa regimului general al cetăţenilor străini.

Regimul Comunitar

Se aplică persoanelor naţionale din Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Danemarca, Slovacia, Slovenia, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Olanda, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Anglia, Republica Chehă, România şi Suedia.Deasemenea persoanelor naţionale din Elveţia şi din Spaţiul Economic European: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Naționalii din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European trebuie doar să solicite înscrierea în Registrul Central al Străinilor, fiindu-le emis un certificat de înregistrare, daca vor avea domiciliul stabil pe teritoriul spaniol pe o periOadă mai lungă de trei luni. Pentru aceasta ei trebuie să facă dovada că lucrează sau cădeţin resurse economice.

Regimul Comunitar se aplică desemenea membrilor familiali ai cetăţenilor din ţările de referinţă:

  • Soţului/ei, cu condiţia să nu existe acordul sau nulitatea căsătoriei sau divorţul.
  • Perechea cu care se menţine o uniune analogă cu cea conjugală , înscrisă intr-un registru public stabilit pentru acest scop, într-un stat din CE sau un Stat din Spaţiul Economic European , cu condiţia să nu fie anulată numita înscriere.
  • Descendenţilor direcţi şi ai soţulu/ei sau perechea înregistrată cu condiţia să un existe acordul sau nulitatea căsătoriei sau divorţul , persoanelor sub sub 21 ani, majorilor care trăiesc în întreţinerea lor sau cu handicap.
  • Ascendenţi direcţi, ai soţulu/ei sau perechea înregistrată care să trăiască în întreţinerea lor , cu condiţia să nu existe acordul sau nulitatea căsătoriei sau divorţul.
  • Părinților unui minor care provine dintr-unul din statele din Uniunea Europeană.

Rudele cetățenilor UE trebuie să solicite un card de ședere pentru membrii de familie ai cetățenilor UE și sunt supuse acelorași condiții de intrare ca și ceilalți străini. De asemenea, este necesar să dovedească faptul că au un loc de muncă sau mijloace economice (dacă nu îndeplinesc aceste cerințe, pot solicita o autorizație pentru întregirea familiei).

Autorizaţia care li se acordă are o valabilitate de cinci ani.

Cererea permite şederea şi dreptul la muncă atât pe cont propriu cât şi ca angajat.

Brexit și dreptul de a locui în Spania.

Acordul de Retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană prevede că cetățenii care provin din această țară, cât și rudele lor care provin din alte țări, își vor menține drepturile privitoare la permisul de ședere, de muncă, pentru studii și Asistență Socială, atât timp cât au sosit pe teritoriul Spaniei înainte de 31 decembrie 2020.

Certificatele de înscriere și permisul de ședere de membru de familie pentru un cetățean al Uniunii ale cetățenilor britanici și ale rudelor sale care locuiesc în Spania, sunt documente valabile pentru atestarea dreptului de ședere legală în Spania. De altfel, cetățenii britanici cât și rudele sale care trăiesc în Spania, pot solicita un document / permis de ședere conform modelului uniform standard (TIE), care atestează calitatea de beneficiar al drepturilor prevăzute în Acordul de Retragere. Pentru obținerea acestui document de ședere:

  • Dacă o persoană se află în posesia unui certificat de înscriere temporar sau permanent, trebuie să solicite documentul de ședere la sediul poliției.
  • Dacă o persoană nu se află în posesia unui certificat de înscriere, trebuie să solicite în prealabil respectivul certificat la Biroul Imigrației și Străinilor.

Cetățenii britanici care vor sosi în Spania după data de 31 decembrie 2020, vor avea drepturi diferite, fie că este vorba despre drepturile recunoscute în tratatele dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, sau, în lipsa acestora, vor beneficia de drepturile recunoscute de către legislația spaniolă, conform căreia sunt considerați cetățeni extracomunitari.

Unde?

Eliberarea certificatului de înregistrare a rezidentului comunitar se solicită la Comisariatul de Poliție Națională pentru străini .

Cardul de familie de cetăţean al Uniunii Europene se solicită la Biroul pentru cetățenii străini.

Regimul general al cetăţenilor străini

O persoană străină se poate afla în Spania în situaţia de şedere sau în cea de rezidenţă.

Regimul general al cetăţenilor străini se aplică tuturor persoanelor străine care nu sunt comunitare sau rude ale cetăţenilor comunitari şi nici solicitanţi de azil şi refugiu.

Ca normă generală, toate autorizaţiile în acest regim implică obligativitatea obţinerii anterioare a vizei corespunzătoare, care se solicită personal la misiunile diplomatice spaniole din ţările de origine.

Există două tipuri de autorizaţii: Autorizaţia de Lucru şi Rezidenţă Rezidenţă şi Autorizaţii de Rezidenţă. În acest capitol explicăm pe acestea din urmă.

Autorizaţiile de Rezidenţă se pot acorda ca:

Pe de altă parte există, de asemenea, autorizaţia pentru cercetare şi studii, care nu se referă la rezidenţă ci la şedere.

Unde?

Informaţii suplimentare

Carnetul de Identitate pentru Străini

Este carnetul în care apare Autorizaţia de Rezidenţă şi Lucru şi Autorizaţia de Rezidenţă. Se solicită după acordarea prin rezoluţie definitivă a concesiunii autorizaţiilor menţionate.

Cardul conţine fotografia, amprenta digitală, numărul corespunzător de Identificare pentru Străini (NIE) şi alte date cu privire la identitatea persoanei respective.