Asiloa, aterpea eta apatridia

Arraza, erlijio, naziotasuna, gizarte-talde bateko kidea, iritzi politikoak, generoa edo bestelakoengatik biktima izatearen beldur diren atzerritarrek, euren jatorrizko herrialdetik edo bizi izan direnetik alde egindakoan, asiloa eta babesa eska ditzakete Espainian.

Era berean, ezein estatuk, bere legediaren arabera, bere nazionaltzat hartzen ez dituen pertsonek aberrigabeen estatutua aitortzea eska dezakete

NON?

Babes eta aterperako baimena Poliziaren Buruzagitza Nagusian izapidetzen da.