Unitatea pentru Imigrație și Interculturalitate

Încă din anul 2004, Getxo dispune de personal tehnic specializat în Unitatea pentru Imigrație și Interculturalitate. Această unitate este conectată la nivel organic cu departamentul de Intervenție Comunitară --Sectorul de Coeziune Socială. Îndeplinește următoarele funcții:

  • Stimularea planificării municipale în domeniul gestionării diversității culturale.
  • Integrarea perspectivei interculturalității în planurile, programele, resursele și serviciile municipale.
  • Stabilirea unui diagnostic referitor la realitatea socială, punând accentul pe aspectul intercultural (prin intermediul investigațiilor efectuate de către Observatorul Local pentru Imigrare sau al participării în alte investigații promovate la nivel municipal)
  • Punerea în aplicare și promovarea unor programe specifice de primire a migranților și a refugiaților.
  • Stimularea acțiunilor de sensibilizare referitoare la conviețuirea interculturală și prevenirea rasismului la nivel local și în sectorul educației.
  • Promovarea dezvoltării și a participării sociale a rețelei asociative a sectorului pentru imigrație și de sprijin al migranților.
  • Coordonarea cu instituțiile (din domeniul educației, sănătății, ocupării forței de muncă...) care intervin la nivel municipal și cu rețelele (municipale și intercomunale) care au legătură cu sectorul imigrației și al interculturalității